‘ak hun’ Etiketine Sahip Yazılar


1 / 11

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Yıldızların Anlamı

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeler.

Fors

Büyük Hun İmpatorluğu BayrağıBüyük Hun İmpatorluğu Bayrağı

Batı Hun İmparatorluğu BayrağıBatı Hun İmparatorluğu Bayrağı

Avrupa Hun İmparatorluğu BayrağıAvrupa Hun İmparatorluğu Bayrağı

Ak Hun İmparatorluğu BayrağıAk Hun İmparatorluğu Bayrağı

Göktürk İmparatorluğu BayrağıGöktürk İmparatorluğu Bayrağı

Avar İmparatorluğu BayrağıAvar İmparatorluğu Bayrağı

Hazar İmparatorluğu BayrağıHazar İmparatorluğu Bayrağı

Uygur Devleti BayrağıUygur Devleti Bayrağı

Karahanlılar BayrağıKarahanlılar Bayrağı

Gazneliler BayrağıGazneliler Bayrağı

Büyük Selçuk İmparatorluğu BayrağıBüyük Selçuk İmparatorluğu Bayrağı

Harzemşahlar BayrağıHarzemşahlar Bayrağı

Altunordu Devleti BayrağıAltunordu Devleti Bayrağı

Büyük Timur İmparatorluğu BayrağıBüyük Timur İmparatorluğu Bayrağı

Babür İmparatorluğu BayrağıBabür İmparatorluğu Bayrağı

Osmanlı İmparatorluğu BayrağıOsmanlı İmparatorluğu Bayrağı

KAYNAK

1 / 11